ЕТАИ
Друштво за електроника, телекомуникации, автоматика и информатика


Македонски телеком АД Скопје и T-Mobile Македонија

ON.NET

COSMOFON

HUAWEI

CISCO

VIP operator

ALCATEL - LUCENT

ITS ISKRATEL

Microsoft

SisKon

nextsense

DUNA computers

SKOVIN winery

MIKROSAM

PEXIM

NETCETERA

Сместување

Сместувањето е во Хотелот Метропол на брегот на Охридското езеро, на 7 км од центарот на Охрид. Адреса на Хотелот Метропол: Населба Коњско Б.Б. 6000 Охрид - Македонија Телефон: +(389) 46 203001 или +(389) 46 277660 Факс: +(389) 46 277212 e-mail: info@metropol-ohrid.com; резервации: sales@metropol-ohrid.com; http://www.metropol-ohrid.com

IEEE Македонска секција

Универзитет “Св. Кирил и Методиј” - Скопје

Универзитет “Св. Климент Охридски” - Битола

Факултет за електротехника и информациски технологии - Скопје

Технички факултет – Битола

Министерство за образование и наука

Инженерска институција - Скопје