ЕТАИ
Друштво за електроника, телекомуникации, автоматика и информатика


Македонски телеком АД Скопје и T-Mobile Македонија

ON.NET

COSMOFON

HUAWEI

CISCO

VIP operator

ALCATEL - LUCENT

ITS ISKRATEL

Microsoft

SisKon

nextsense

DUNA computers

SKOVIN winery

MIKROSAM

PEXIM

NETCETERA

Дома

Добредојдовте на сајтот на мултиконференцијата ETAI-IFAC 2009


Програма на конференциите


Оваа година Здружението за Електроника, Телекомуникации, Автоматика и Информатика (ЕТАИ), како Национална членка на IFAC за Р. Македонија, се јавува како домаќин и организатор на Мулти-конференцијата ETAI-AAS-DECOM 2009. Ве покануваме да бидете дел од овие конференции кои ќе се одржат од 26-29 септември во Охрид, Р. Македонија. За повеќе информации посетете ги соодветните веб страни на конференциите.

ETAI 2009 | AAS 2009 | DECOM-TT 2009


Упатство за презентации


Пленарни сесии.

Примерок статија на Македонски јазик

Примерок статија на Англиски јазик

Повик за трудови на Македонски јазик

Повик за трудови на Англиски јазик

Регистрацијата за испраќање трудовиПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОНФЕРЕНЦИЈАТА

Георги Димирoвски

КОПРЕТСЕДАТЕЛИ НА КОНФЕРЕНЦИЈАТА

Мирослав Котевски, Александар Ристески

ОРГАНИЗАТОР

ЕТАИ - Здружение за електроника, телекомуникации, автоматика и информатика на Република МакедонијаIEEE Македонска секција

Универзитет “Св. Кирил и Методиј” - Скопје

Универзитет “Св. Климент Охридски” - Битола

Факултет за електротехника и информациски технологии - Скопје

Технички факултет – Битола

Министерство за образование и наука

Инженерска институција - Скопје